Wednesday, February 7, 2007

HUNAGI Szakképző tagozat létrehozását tervezi

HUNAGI a térinformatikai szakképzés támogatása és segítése érdekében szakképző tagozat létrehozását tervezi
Faragó Zsolt tagszervezeti képviselőnk a vele folytatott megbeszélés és többszöri levélváltás során felvetette, hogy a Magyar Térinformatikai Társaság a szakképzésben dolgozó iskolák, tanárok és a diákok szakmai munkájának segítését vegye fel alaptevékenysége közé.
A HUNAGI elnökségének ezirányú támogatását kérő mai levelében javasolja, hogy a HUNAGI keretén belül alakuljon egy Szakképző tagozat, mely az említett csoport munkáját összefogja, koordinálja, segíti a szakmai fejlődést és fejlesztést. A felvetés már felkerült a február 23-i HUNAGI Elnökségi ülés napirend tervezetébe. Az ülés házigazdája Barkóczi Zsolt VÁTI informatikai igazgatója lesz.

A szakképzés fontossága közismert. A tagozat elősegítheti az együttműködést a szakképző iskolák között, melyek problémái, feladatai és lehetőségei feladatukból fakadóan eltérnek mind a felsőoktatásban résztvevő, mind a gazdasági szférában megtalálható szereplő résztvevőkétől.
A szervezés megkezdése és az igények felmérése érdekében a következő felhívást tesszük közzé:
A HUNAGI Magyar Térinformatika Társaság a térinformatikai szakképzés támogatása és segítése érdekében szakképző tagozat létrehozását tervezi. A tagozat munkájában részt vehet minden Magyarországon, és a határon túl működő magyar nyelvű iskola, szervezet, nem felsőoktatási intézmény, ahol térinformatika oktatásával kapcsolatos tevékenység folyik.
Jelentkezési szándékot kérem jelezzék Faragó Zsolt felé. Email: kvantumg@nagykanizsa.hu

Zsolt!, Ha jó így a szöveg akkor az innen átkerül a hunagi8.blogspot.com -ba és az oktatás és
térinformatika blogba is. Ez utóbbiban a szakképzési témakör iránt érdeklődők linket kapnak a szakképző blogra, amelyhez hamarosan szerkesztési jogosultságod lesz. Kérlek, hogy Te keresd meg Jánost felkérve a társmentorságra és társszerkesztésre, hogy kész-e az együttműködésre.

Tuesday, February 6, 2007

HUNAGI Szakképző Tagozat indul

Faragó Zsolt szaktanár kezdeményezésére a HUNAGI szakképző tagozat indítását tervezi. A tagozat megalapításához szükséges Alapszabály módosítási tervezetet a HUNAGI elnöksége február 23-i ülésén vitatja meg, és javaslatát a Közgyűlés kell, hogy határozatilag is jóváhagyja
május 22-én. A Szakképző Tagozat felkért mentorokkal fog működni, a jelentkezés módja elektronikusan lesz lehetséges, a tagozat adatbázisát várhatóan a nagykanizsai szakképző üzemelteti majd.

Dr.Remetey-Fülöpp Gábor
HUNAGI főtitkára